Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

English | Contact
 
home
 
nieuws
 
projecten
 
kunst en bedrijf
 
uitgeverij
 
 
 
adres
 

 
  Stichting Passages  
 
(vervolg ontstaan stichting)  

Belangrijke aanleiding voor het symposium van 15 september 2005 vormde het rapport ‘Creatieve pijlers onder de Noord-Nederlandse economie’ dat is uitgevoerd in opdracht van het VNO-NCW Noord. Daarin wordt geconcludeerd dat een bruisend cultureel klimaat bepalend is voor de aantrekkelijkheid en beeldvorming van een regio als (inter)nationaal aansprekende vestigingslocatie.

Een stad als Leeuwarden moet de ‘place to be’ worden voor de creatieve klasse. Daarom is tijdens het symposium bediscussieerd hoe tot meer structurele voorzieningen voor kunst en cultuur kon worden gekomen in het bredere perspectief van de stadsregio Leeuwarden. Tijdens het symposium werden in een paneldiscussie succesvolle plannen voor samenwerkingsprojecten geïnventariseerd onder de noemer ‘Agenda voor de toekomst: Leeuwarden als creatieve stadsregio’. Hogescholen in Leeuwarden, Keunstweurk en Sprezzatura gaven, ieder vanuit hun eigen perspectief, acte de présence op het symposium.

De Provincie Friesland reikte tijdens het symposium tevens de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving uit aan Claudy Jongstra.

De tentoonstelling Passages die van 25 juni tot en met 18 september 2005 plaatsvond liet ontwerpen zien van kunstenaars en wetenschappers die met steun van kennisinstellingen en bedrijven in Leeuwarden tot stand kwamen. Vanuit de opleidingen Bouwkunde, Human Engineering en Communication & Multimedia Design aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en met steun van het TechnologieCentrum Noord Nederland zijn diverse kunstprojecten ontwikkeld en mogelijk gemaakt. De tentoonstelling was de vijfde uit een tweejaarlijkse reeks en kenmerkte zich net als de voorgaande manifestaties door een wisselwerking tussen kunst en andere disciplines. Veel van de exposanten begeven zich op het grensvlak van beeldende kunst, architectuur, wetenschap en techniek.

Het symposium Passage heeft er toe geleid dat twee nieuwe prestigieuse projecten zijn geïnitieerd waarin kunst en wetenschap elkaar ontmoeten:
Het Congres BRIDGES dat van 24 – 29 juli 2008 wordt gehouden in de Stenden Hogeschool in Leeuwarden en het Homo Ludens Project van de Stichting Kenniscampus Leeuwarden.
Bridges wordt georganiseerd door de Stichting Passages. Deze stichting vindt haar wortels in de ontwikkelingen die tijdens de tentoonstelling Passages met symposium in gang zijn gezet.
Het bestuur van de Stichting Passages wordt gevormd door Prof. dr. Albert van der Schoot, Rinus Roelofs en Cor Wetting. De Stichting stelt zich ten doel het stimuleren van interdisciplinaire activiteiten op het terrein van kunst, wetenschap, techniek en uiteenlopende ontwerp- en vormgevingsdisciplines en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslaglegging:

Folder tentoonstelling
Nieuwsbrief Symposium
Videoverslag Passages/Symposium (Mercurius RTV)
Idem, Passages vervolg (symposium).

Videoverslag van het symposium (Weergave forumdiscussie):
SYMPOSIUM FORUM DEEL 1
SYMPOSIUM FORUM DEEL 2.
SYMPOSIUM FORUM DEEL 3.
SYMPOSIUM FORUM DEEL 4 SAMENVATTING

.

 

 


terug

Remko Scha