sprezzatura

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

English | Contact
 
home
 
nieuws
 
projecten
 
kunst en bedrijf
 
uitgeverij
 
sport events
 
 
adres
 

  Kunst en bedrijf
     
 

Sprezzatura
Art Develeopment Agency

Sprezzatura legt zich vooral toe op het ontwikkelen van kunstwerken en vormgevingsobjecten ten behoeve van de openbare ruimte. Door de realisering van tentoonstellingen in de publieke ruimte worden nieuwe kunstwerken ontwikkeld die normaliter niet door een ontwerper zelf kunnen worden gemaakt. De in dat kader te verstrekken kunstopdrachten komen voor een belangrijk deel tot stand in samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. De achtergrondsfilosofie hierbij is het streven om te komen tot sectordoorbrekende activiteiten waarbij kunst, wetenschap en techniek met elkaar in verbinding worden gebracht.
Deze activiteiten dienen een algemeen economisch belang door de stimulering van de kenniseconomie en het geven van nieuwe impulsen aan het cultuurtoerisme. De door Sprezzatura georganiseerde tentoonstellingen trekken namelijk veel bezoekers van buiten de regio, terwijl ook het regionale bedrijfsleven wordt ingeschakeld om de kunstproducten mogelijk te maken.
Het specifieke belang is de ontwikkeling van prototypes die innovatief van karakter zijn en die vervolgens op ruimere schaal kunnen worden ingezet ter aankleding van de openbare ruimte.

Voor organisaties kan kunst deel uitmaken van de corporate identity. Met het oog hierop heeft Sprezzatura het concept 'Kunst op Maat' geïntroduceerd. Hierbij ligt de nadruk op het gericht inschakelen van kunstenaars. Rekening houdende met de eigenheid van het bedrijf wordt kunst gerealiseerd die is toegeneden op de identiteit van de organisatie. Het verstrekken van een specifieke opdracht betekent de verwerving van een volstrekt uniek en eigen kunstwerk.

Voordeel van deze werkwijze is dat de kunst precies past bij het bedrijf. Als beeldmerk of specifieke eigen markering kan zo een exclusieve uitstraling worden verkregen. Kunst op maat is niet alleen artistiek interessant. Uit kostenoverwegingen is kunst op maat vaak verrassend voordelig in vergelijking tot de aankoop van een bestaand kunstwerk in een galerie.
Bovendien biedt het concept mogelijkheden om de huisstijl en presentatie te versterken. Hierdoor ontstaat een herkenbare eigen en uniforme stijl.

Op de volgende pagina's resp. een voorbeeld van innovatieve kunst en een geadopteerd kunstwerk

meer