logo nieuw

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

English | Contact
 
home
 
nieuws
 
projecten
 
kunst en bedrijf
 
uitgeverij
 
 
 
adres
 

  Projecten (portofolio)
     
 

Sprezzatura heeft sedert de oprichting een groot aantal projecten gerealiseerd. Deze projecten omvatten :

Tentoonstellingen, prijsvragen, manifestaties, kunstprojecten, symposia, workshops, adviezen, kunstopdrachten, kunstaankopen, uitgave van boeken, onderzoeksrapporten, (her)inrichtingsplannen, search conferences, communicatieplannen, sportieve weken, etcetera.

Vanaf 2007 zijn door de Stichting Passages, waarvan de oprichter van Sprezzatura bestuurslid is, ook projecten gerealiseerd, zoals de organisatie van het internationale congres Bridges.

Overzicht

Rubriek Activiteit  
"De bureaulade" Pllannen die wachten op uitvoering  
  Businessplan Fablab Fryslân pijl meer
  Kunstproject Natuurlijk Ritme pijl meer

Tentoonstellingen

   
  Solotentoonstelling Antje Veldstra, 1996  
recensie Leeuwarder Courant Natura Aris Magistra, 1997 pijl meer
recensie Leeuwarder Courant De Boot van Dionysos, 1999 pijl meer
artikel Leeuwarden in Perspectief, 2000 pijl meer
recensie NRC Schaal en Maat, 2001 pijl meer
recencies Lwd Crt en Friesch Dagblad Art in Motion, 2003 pijl meer
recensie NRC 2005 Passages, 2005 pijl meer
  Bridges & P assages, 2008 pijl meer
  Poorten van Fryslân, 2008 pijl meer
  M.C. Escher, 2008 pijl meer
  Vredeman de Vries, 2008 pijl meer

Kunstopdrachten
(los van tentoonstellingen)

Kunstopdracht Oostergoplein, Leeuwarden, 1995 pijl meer
  Kunstwerken Camminghaburen, Leeuwarden, 1997-1997 pijl meer
Kunst- en (her)inrichtingsplannan Masterplan Vredeman de Vriestuin Fries Museum, Leeuwarden, 1996 pijl meer
  Plan beeldententoonstellingen Vijversburg, 1996  
  Kunstroute Hofsingelgebied, Leeuwarden, 1996-1997  
  Kunstplan herinrichting centrum Drachten, 1996  
  Beeldentuin en geïntegreerde kunst cursus- en congrescentrum Heerenveen, 1997-1998  
  Structuurschers cultuur- en beeldenroute Gaasterlân-Sleat, 1998  
  Onderzoeksrapport Verkenning Groot Vijversburg, 1998 pijl meer
  Uitbreidingsplan Groot Vijversburg, fase 1, 2000 pijl meer
  Schetscahier Kunst Groot Vijversburg, 2002 pijl meer
  Kunstvisie Groot Vijversburg, 2006-2007 pijl meer
Overige plannen en rapporten Inventarisatierapport openbare monumentale kunst Leeuwarden, 1994  
  Promotie- en restauratieplan Pier Pander Museum Leeuwarden, 1996-1998  
  Ondernemingsplan Grafisch Atelier Leeuwarden, 1997  
  Cultureel profiel Gaasterlân-Sleat, 1999  
  Rapport Kunst en Landschap Provincie Fryslân, 2005 pijl meer
 

Startnotitie Homo Ludens, 2007

pijl meer
 

Werkdocumenten #2 #3 Homo Ludens, 2007

pijl meer
  Projectplan Homo Ludens, 2007 pijl meer
  Businessplan Fablab+, 2009 pijl meer
  Projectplan internationale manifestatie Kunst en Landschap Onderdeel Fablab+), 2009 pijl meer
  Projectplan internationale manifestatie Natuurlijk Ritme, 2010-2011 pijl meer
Symposia, congressen en workshops Workshop vormgeving stedelijke as FEC City Leeuwarden, 1997 pijl meer
  Symposium Kwalitet of Kosmetca, 1998 pijl meer
  Nacht van de Architectuur, 2002 pijl meer
  Symposium Art in Motion, 2003 pijl meer
  Symposium Passage, 2005 pijl meer
  Search Conference Kunst en Landschap, 2006 pijl meer
  Internationaal Congres BRIDGES, Leeuwarden, 2008 pijl meer
  Onderzoeksrapport en Bidboek Internationaal Congres BRIDGES, Enschede 2013 pijl meer

Uitgaves (los van tentoonstellingen en symposia)

Beelden in Leeuwarden, openbare kunst in Leeuwarden, 1994

Folder/kunstroute Camminghaburen Leeuwarden, 1996

pijl meer
Prijsvragen Ontwerpen voor een Belvédère voor Groot Vijversburg, 2002 pijl meer
  Prijsvraag Poorten naar Fryslân, 2008 pijl meer
Overige Jury- en commissies (diverse kunstopdrachten en prijsvragen)  
  Sportieve weken Zuid Frankrijk, 2011, 2012, 2013 en 2014 pijl meer
 

Visuele praatprent inloopcircuit atletiekbaan Leeuwarden, 2011
Masterplan inloopcircuit, 2012

pijl meer
Regievoering Communicatieplannen, werkdocumenten, folders, affiches, financiële planning en verantwoording, fundraising etc bij de projecten  
Betrokken kunstenaars en ontwerperrs Overzicht kunstenaars en ontwerpers die in de loop van de jaren actief hebben bijgedragen aan de projecten pijl meer