Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

English | Contact
 
home
 
nieuws
 
projecten
 
kunst en bedrijf
 
uitgeverij
 
 
 
adres
 
Creatieve regio: Betrouwbare overheid? deel 1
(vervolg)  

Het eerste plan werd reeds in 2009 gepresenteerd: Op deze website was toen het volgende artikel te lezen.
Het fablab+ businessplan omvatte de oprichting van een fablab met daaraan gekoppeld de organisatie van internationale activiteiten. Nadat door ambtelijke vergissingen ten Provinciehuize de reeds samen met de Fryske Akademy (Mercatorproject) in gang gezette plannen voor een internationale manifestatie over beeld en taal over de deadline heengingen, is vervolgens getracht het rompplan voor een fablab, zonder de +, in Leeuwarden (VredemanLab) van de grond te krijgen. Nadat er met businesspartners convenanten werden afgesloten, i.c. de afdeling Techniek van de NHL en een organisatie die projecten opzet voor jeugdige werklozen, en dit gerapporteerd werd naar de provincie en de gemeente, is er nimmer een antwoord gegeven op de schriftelijk ingediende plannen.Ook op herhaalde verzoeken voor overleg of een duidelijk standpunt zijn stelselmatig genegeerd.

Het behoort toch tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dat officiële ingediende brieven een antwoord krijgen van de overheid (B&W van Leeuwarden en GS van Fryslân).

Weten bestuurders wel wat verantwoordelijke ambtenaren (niet) doen?

 

 businessplan fablab leeuwarden