sprezzatura

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

English | Contact
 
home
 
nieuws
 
projecten
 
kunst en bedrijf
 
uitgeverij
 
sport events
 
 
adres
 

 
Gerealiseerde projecten: Kunst- en (her)inrichtingsplannen De Kelk, R.W. van de Wint, 2003

Planontwikkeling naar Groot Vijversburg

Opdrachtgever: Stichting Op Toutenburg

Foto rechts:
In de nieuw aangelegde overtuin van het landgoed Vijversburg op basis van het door Sprezzatura opgestelde Uitbreidingsplan Groot Vijversburg, fase 1, 2000, is in 2003 als onderdeel van de door Sprezzatura georganiseerde tentoonstelling Art in Motion het indrukwekkende kunstwerk De Kelk geplaatst. (Landschapsontwerp door Wijbe de Vries)

Video over de uitbreidingsplannen

R.W. van de Wint

Sprezzatura heeft na een eerste onderzoeksrapport in 1996 aan de Stichting op Toutenburg, waarin de positieve mogelijkheden voor kunst op het landgoed werden geïnventariseerd, in 1997 de eerste tentoonstlling in het Bos van Ypeij (Park Vijversburg) georganiseerd. Na een succesvolle tweede expositie in 1999 is in opdracht van de Stichting op Toutenburg een uitgebreide verkenning gedaan naar de uitbreiding van het landgoed naar Groot Vijversburg. Dit rapport is door Sprezzatura in samenwerking met de landschapsarchitecten Wijbe de Vries en Bertus de Jong in 1998 opgesteld.

Op basis van de inzichten van de Verkenning Groot Vijversburg is vervolgens in 2000 door Sprezzatura het officiële Uitbreidingsplan Groot Vijversburg, fase 1 uitgebracht. De landschapsarchetectonische ontwerpen in het uitbreidingsplan zijn gemaakt door Wijbe de Vries.

Het uitbreidingsplan is vervolgens na het groene licht van de betrokken overheden in de jaren daarop in zijn geheel uitgevoerd.

Voor de definitieve uitbreiding van het landgoed (fase 2) die thans (2012) aan de orde is, zijn de vijf door Sprezzatura georganiseerde tentoonstellingen en de in het kader daarvan opgestelde visies van doorslaggevende aard geweest.
Voor de uiteindelijke inbreng van beeldende kunst in de definitieve uitbreiding zijn de door Sprezzatura aangedragen voorstellen niet of ten dele thans nog actueel.
De laatste kunstvisie die door Cor Wetting samen met Huub Mous is ontwikkeld, is niet meer maatgevend geweest voor de huidige plannen.

 

 

 

terug