sprezzzatura

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

English | Contact
 
home
 
nieuws
 
projecten
 
kunst en bedrijf
 
uitgeverij
 
sport events
 
 
adres
 
Gerealiseerde projecten: Plannen en rapporten Rapport uitgebracht aan de Provincie Fryslân

Rapport Kunst en Landschap, oktober 2005

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Alliantie tussen kunst, techniek en kenniseconomie
Mogelijkheden van samenwerking tussen bedrijven en instellingen en het entameren van projecten op het terrein van kunst, techniek en kenniseconomie

 

Op basis van dit rapport zijn het latere project Homo Ludens en het Congres Bridges in Leeuwarden in gang gezet.

Tevens werd er naar aanleiding van het rapport en op initiatief van de Provincie Fryslân een search conference belegd (zie hieronder)


kunst en landscha

Search Conference Kunst en Landschap:
Onderzoek naar de organisatie van een internationale manifestatie Passage 2
 
Oranjewoud 25 april 2006.
De ideeën van Richard Florida over de creatieve stad en regio fungeerden als belangrijke inspiratiebron voor het symposium. Passage bleek een geslaagde ‘meeting of minds’ tussen de platformpartijen kennisinstellingen, bedrijfsleven, ontwerpers/kunstenaars en overheid. Een van de belangrijkste uitkomsten van het symposium betreft het plan om de samenwerking tussen genoemde vier platformpartijen voort te zetten door middel van een in 2008 te houden internationale manifestatie onder het motto Kunst en Landschap. De provincie Fryslân heeft hiertoe een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit genoemde platformpartijen geformeerd die gevraagd is met voorstellen te komen. Hierbij is als een van de belangrijke leidraden gekozen voor de vergroting van de ruimtelijke kwaliteit, een issue dat in het nieuwe streekplan van de provincie centraal staat. De culturele planologie – de integratie tussen cultuur en ruimtelijke inrichting - wordt hierbij gezien als een motor voor innovatie en economische ontwikkeling.

Voor de komende jaren wordt hierbij gedacht aan het krachtig stimuleren van creatieve bedrijvigheid, de organisatie van (inter)nationale congressen, exposities, culturele festivals rondom het thema “Landschap en Kunst” en het versterken van de Friese Hbo-opleidingen. De creatieve sector vormt een belangrijke pijler voor de economie in Noord-Nederland. Een werkgroep, bestaande uit Cor Wetting (Sprezzatura), Huub Mous (Keunstwurk) en Frits Meijering (secretaris Friese HBO) hebben in opdracht van de Provincie de organisatie van de search Confrence op zich genomen teneinde de kansen voor Passage 2008 te inventariseren. Dankzij de welwillende medewerking van de Friesland Bank vond deze conferentie plaats op een unieke locatie, het landgoed Oranjewoud

2. Vraagstelling Search Conference
Welke actiepunten en nieuwe kansen kunnen er worden geformuleerd voor een in 2008 te houden manifestatie Kunst en Landschap (Passage 2) en in hoeverre bestaat daartoe draagvlak.

Verslagen van de search conferentie zijn ter inzage.

 


terug