sprezzatura

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

English | Contact
 
home
 
nieuws
 
projecten
 
kunst en bedrijf
 
uitgeverij
 
sport events
 
 
adres
 

Gerealiseerde projecten: Tentoonstellingen

 

Art in Motion

Opdrachtgever: Stichting Beeldenpark Vijversburg

Tentoonstelling Bos van Ypeij, Tytsjerk,,21 juni 14 september 2003

Voor een impressie van de tentoonstelling zie :
film art in motionVoor een korte impresie van het afsluitende
symposium Meeting of Minds (NHL) zie:
: Art in Motion symposium.

Foto: Cor Wetting met exposanten Ralf Gschwend, Rein Triefeldt en Ronald Malory

cor wetting met exposanten

Het thema voor de tentoonstelling Art in Motion in 2003 richt zich op de beweging (kinese) in de kunst. Doel van de tentoonstelling in 2003 is om een overzicht te geven van kinetische kunst in al haar facetten met een duidelijke link naar het heden en de toekomst en voor zover mogelijk en gewenst tevens in directe relatie tot het landgoed zelf. .Naast enkele bestaande kunstwerken, is via opdrachten aan hedendaagse kunstenaars nieuw werk gepresenteerd. Nog meer als dat het geval was met de tentoonstelling in 2001 (Schaal en Maat) is samengewerkt met instellingen voor wetenschap en techniek en producenten (bedrijven). De geldende verzamelterm kinetische kunst omvat voor een breed scala aan opvattingen over beweging en ruimte. Als specifiek kunstgenre is het begrip kinetische kunst moeilijk hanteerbaar. Veel kunstenaars hebben zich met beweging in de kunst beziggehouden zonder zich specifiek als kinetisch kunstenaar te willen bestempelen.

Ofschoon kinetische kunstuitingen dus moeilijk zijn te classificeren, levert de optelsom van die uitingen door de tijd heen een boeiende doorsnede van de kunstgeschiedenis. Vooral de confrontatie met de huidige tijd met nog niet uitgevoerd werk op basis van nieuwe inzichten en technieken heeft geleid tot verrassingen. Voor zover bekend is Art in Motion de eerste tentoonstelling die in de openlucht kinetische kunst toont.
Het thema voor de tentoonstelling in het Bos van Ypeij in 2003 wordt ruim opgevat: Beweging door of vanuit het kunstwerk zelf of beelden die een expliciete werking krijgen door invloeden van buitenaf (licht, tijd, ruimte en de vier elementen). Het thema wordt geprojecteerd op een landgoed, het Bos van Ypeij of Park Vijversburg, waardoor beweging in relatie tot de ruimte (de natuur) een extra dimensie krijgt. Het streven om daar waar dat mogelijk is site specific te werk te gaan, zal net als de voorgaande tentoonstellingen op het landgoed, worden voortgezet. In dat verband wordt aangesloten op de keuze voor contextuele kunst als uitgangspunt voor de tentoonstellingen en de ophanden zijnde uitbreiding naar Groot Vijversburg.

Enkele historische aspecten van de kinetische kunst
In de Klassieke Oudheid en in de Renaissance gelden reeds voorbeelden van kinetische kunst: Stoomaangedreven Automata bij de Dinoysische spelen en de vele uitvindingen en experimenten van Leonardo da Vinci. Kunstwerken die begin 20e eeuw de kinetische kunst inhoud gaven zijn met name Marcel Duchamps’ Bicyclette (1913), de Kinetische Sculptuur (1920) van Lásló Moholy-Nagy (1895-1946) en de Kinetische Constructie (1920) van Naum Gabo (1890-1977). Andere gerenommeerde kunstenaars uit de eerste helft van de 20e eeuw zijn Alexander Calder (1898-1976) met zijn mobiles en Wladimir E. Tatlin (1885-1953) met zijn luchtfiets (1939) en zijn niet gerealiseerde kinetische Monument voor de Derde Internationale (1913). Begin jaren zestig is er sprake van een revival. Het Nouveau Realisme met Jean Tinguely (1925-1991; anarchistische anti-machines) en Yves Klein ( 1928-1962; “immaterialisaties”) en de Nouvelle Tendance met de Zeroïsten Jésus Rafael Soto (1923-2005; moiré-achtige configuraties) en Vassili Takis (1925; magneetvelden) maar vooral ook François Morellet (1926) die samen met o.a. Julio le Parc (1928) de GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel) oprichtte met ondermeer onderzoek naar de kinetische waarden binnen de kunst, getuigen hiervan.

Andere kunstenaars van betekenis die al dan niet aangesloten waren bij bewegingen die tot de Nouvelle Tendance worden gerekend zijn: George Rickey (1907- 2002), Gerrit van Bakel (1953-1984), Guenter Uecker (1930), Hans Haacke (1936), Nam June Paik (1932), Nicolas Schöffer (1912), Panamarenko (1940) en Rebecca Horn (1944).

Uitwerkingen van kunst die de bewegende aarde (c.q. de kosmos) als uitgangspunt neemt, vormen landart-projecten van o.a. James Turrell en Robert Morris.
Voor de promotie en de fundering van de kinetische kunt is de Franse galeriehoudster Denise René van enorme invloed geweest. In haar in 1955 samen met Vasarely georganiseerde historische tentoonstelling Le Mouvement werden jonge kunstenaars gebracht die tot dan nog volstrekt onbekend waren en nu gelden als grootheden : Tinguely, Soto, Agam, Pol Bury en Cruz Diez. Met de nu nog steeds actieve Denise René is voor de komende tentoonstelling Art in Motion actief samengewerkt. Via de Parijse galerie exposeerden in het Bos van Ypeij: Cruz-Diez, Soto, Agam, Moutashar, Katzourakis en Fraek.
Een ander historisch moment betreft de oprichting van de Kinetic Artists Organization (KAO) in 2001. Deze organisatie telt inmiddels honderden kunstenaars uit verschillende werelddelen en geeft een goed beeld van de vele facetten van de kinetische kunst. Ook met deze organisatie is intensief samengewerkt met bijdragen van de kunstenaars Booth, Gshwend, Mallory, Frank, Berkmann, Morgan en Triefeldt.

 

 

terug