sprezzatura

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

English | Contact
 
home
 
nieuws
 
projecten
 
kunst en bedrijf
 
uitgeverij
 
sport events
 
 
adres
 

Gerealiseerde projecten: Tentoonstellingen Bridges 2008

 

1. Bridges & Passages
2. Poorten van Fryslân
3. M.C. Escher
4. Vredeman de Vries
5. Art Exhibit Bridges

Algehele organisatie van het congres Bridges :

Cor Wetting en Rinus Roelofs, bestuursleden Stichting Passages.

Van de tentoonstellingen Bridges & Passages en Poorten naar Fryslân zijn aparte publicaties/catalogi verschenen (zie overzicht publicaties). Het betreft hier tweetalige catalogi van resp. acht separate tentoonstellingen in historische kerken in en rondom Leeuwarden, alsook een grote overzichttentoonstelling met inzendingen voor de Prijsvraag Poorten naar Fryslân.

De tentoonstelling over M.C. Escher was een overzicht van originele grafiek van de in Leeuwarden geboren graficus. Het kostbare originle werlk was tijdens de congresweek van Bridgeswas te zien in de Stenden Hogeschool.

De expositie over Hans Vredeman de Vries (1526-1609) met originele prenten en boeken van de kunstenaar èn met een door de TU Eindhoven gerealiseerde installatie met vals persepectief (Amesroom) was te zien in Tresoar en in het Historisch Centrum Leeuwarden. Een onderdeel van de visuele presentatie vormde de speciaal door de NHL (adfdeling CMD) vervaardigde 3d movie

\De tentoonstellingsflyer geeft een indruk van het tentoonstellingsprogramma. Hetzelfde geldt voor de speciaal samengestelde dvd (engelstalig) en de tv-uitzendingen (deels Engels, deels Nederlands). Zie hiervoor:
DVD deel 1
DVD deel 2
DVD deel 3a
DVD deel 3b
DVD deel 4

Mercurius RTV, deel 1 en deel 2 en deel 3


logo

M.C. Escher'"Day and Night"

(c) The M.C. Escher Company - Baarn The Netherlands.
All rights reserved

Bridges 2008: Internationaal congres in Leeuwarden
Van 24 t/m 29 juli 2008 vond het Internationale Congres plaats in Leeuwarden. Deze conferentie is sedert 1998 een jaarlijks internationaal platform voor kunstenaars en wetenschappers die zich op het grensvlak van wetenschap, kunst en techniek begeven. Rond de 200 congresgangers uit 25 verschillende landen kwamen naar Leeuwarden om deel te nemen aan een breed opgezet programma over ‘mathematical connections in art, music, architecture and science’.
Aan het congres was een breed programma van culturele activiteiten en exposities verbonden dat voor iedereen openstond en doorllep tot en met 10 augustus 2008. Een open dag op 29 juli 2008 bood het publiek de gelegenheid om kennis te maken met een aantal wetenschappers en kunstenaars terwijl jong en oud meededen aan diverse workshops in de Grote Kerkstraat te Leeuwarden. Tijdens het Congres werden de prijswinnaars van de prijsvraag ‘Poorten naar Fryslân’ bekend gemaakt. Deze prijsvraag was een deelactiviteit van Bridges.

 

 

terug