sprezzatura

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

English | Contact
 
home
 
nieuws
 
projecten
 
kunst en bedrijf
 
uitgeverij
 
sport events
 
 
adres
 

 
De Bureaulade: Nog niet gerealiseerde plannen Businessplan Fablab Fryslan

Businessplan Fablab

Opdrachtgever: Provincie Fryslân.

Even was er sprake van een nieuw elan nadat in de zomer van 2008 met succes Bridges in Leeuwarden werd gehouden. Leeuwarden en Fryslân waren internationaal op de kaart gezet en met enthousiasme is vervolgens in overleg met de Provincie Fryslân gesproken over nieuwe vervolgactiviteiten vanuit de landelijke Stichting Passages. Mede omdat de Stichting Passages beschikt over een groot internationaal netwerk, heeft dit geleid tot de opstelling van plannen die zeer goed passen binnen de strategie voor de kandidatuur van Fryslân als culturele hooofdstad.

Het eerste plan werd reeds in 2009 gepresenteerd: Op deze website was toen het volgende artikel te lezen.
Het fablab+ businessplan omvatte de oprichting van een fablab met daaraan gekoppeld de organisatie van internationale activiteiten. Nadat door ambtelijke vergissingen ten Provinciehuize de reeds samen met de Fryske Akademy (Mercatorproject) in gang gezette plannen voor een internationale manifestatie over beeld en taal over de deadline heengingen, is vervolgens getracht het rompplan voor een fablab, zonder de +, in Leeuwarden (VredemanLab) van de grond te krijgen. Nadat er met businesspartners convenanten werden afgesloten, i.c. de afdeling Techniek van de NHL en een organisatie die projecten opzet voor jeugdige werklozen ,is zonder het meermalen aangevraagd overleg het plan afgewezen op voorspraak van ambtenaren van de gemeente Leeuuwarden.


 rapport businessplan fablab

 

 

 

terug