sprezzatura

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

English | Contact
 
home
 
nieuws
 
projecten
 
kunst en bedrijf
 
uitgeverij
 
sport events
 
 
adres
 

 
De Bureaulade: Nog niet gerealiseerde plannen Natuurlijk Ritme

Kunstproject natuurlijk Ritme

Rapport opgesteld na vooroverleg met Gedeputeerde Jannewietske de Vries

Samen met de Stichting Tijd en Museum Belvédère in Oranjewoud heeft de Stichting Passages het plan Natuurlijk Ritme ontwikkeld, waarbij Oranjewoud als monumentale gebied tussen de Ecokathedraal van Le Roy in Mildam en het museum Belvédère het decor vormt van de meerjarige kunstmanifestatie Natuurlijk Ritme. Nadat het plan enthousiast was ontvangen door de Gedeputeerde van Cultuur en de verantwoordelijke wethouder van Heerenveen is het initiatief verder uitgewerkt in een gedetailleerd rapport dat vervolgends als concreet subsidieverzoek is ingediend in oktober 2010.

Aan de totstandkoming van het plan is lange tijd gewerkt, waarbij belangrijke partijen als Staatsbosbeheer hebben meegewerkt. Het bij GS iongediende subsidieverzoek bleef lange tijd 'zoek' op het bureau van de kwartiermeester, die inmiddels ziek thuis is. Op het officiële verzoek is noch een ontvangstbevestiging, noch een antwoord na vier maanden binnengekomen.

Veel energie - pro deo- en enthousiasme van betrokkenen lijkt niet serieus te zijn genomen. Het congres Bridges dat deel uit zou gaan maken van de totale manifestatie in Oranjewoud is inmiddels in 2013 verplaatst naar Enschede. Dit vindt de Stichting Passages spijtig voor Fryslân, omdat de betrokkenheid van universiteiten in de HBO stad Leeuwarden en vooral een daarmee samenhangend internationaal netwerk voor Fryslân - uniek in Nederland - van de baan is.

Voor Leeuwarden Culturele hoofdstad 20018 biedt het plan in geamendeerde vorm - bijvoorbeeld als kunstroute met als locaties Leeuuwarden-Groene Ster-Park Vijversbuurg- boeiende mogellijkheden. rapport businessplan fablab

 

 

 

terug